Veda a výskum

H2020-WIDESPREAD-2014-1 (2015-2016): SlovakION - Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology 

The Center of Excellence SlovakION aims to become Eastern Europe’s leading research centre for ion beam and plasma technologies in materials engineering and nanotechnology. Based on cutting-edge research and closely integrated in an international network of research facilities, SlovakION’s holistic approach to innovation transfer and its close interaction with the regional industry will contribute to the economic development of Slovakia. The main focus lies with the automotive and electronics industry as pointed out in Slovakia’s Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation. The TEAMING project shall help to develop the new Centre of Excellence as an internationally acclaimed source of excellent research. In close cooperation with the Slovak government and relevant industrial partners, SlovakION will establish and develop an integrated system for technology transfer and applied research. As a long term vision, this Slovak transfer model should be extended on other areas of research and industrial fields. The SlovakION project draws its strength from three major sources: (i) STU is Slovakia’s leading technical university with a long tradition of excellent research and education, (ii) As of today, already €42M has been committed for creating a state-of the- art facility for ion and plasma technologies. These funds were provided by the European Structural Investment Fund (ESIF), the Slovak Republic Government and the STU, and (iii) HZDR Dresden will be the leading support for SlovakION building on more than a decade of close collaboration. HZDR will not only bring its own experiences in breeding excellent research and develop fruitful technology transfer, but could draw on the whole Dresden research cluster including a leading technical university, several thematically linked Fraunhofer sites as well as several public-private partnerships fostering technology transfer.

 

20161209141117010 – (01.01.2017 – 31.12.2017): Development of STU research infrastructure

The STU´s long-term vision is to strengthen university in international cooperation and other creative activities. That means to strengthen the position of the university in the European research area, to enhance related research infrastructure, to improve the quality of lab equipment and scientific instruments and to improve the spatial conditions also. The project creates a space for immediate scientific cooperation with international partners and partners from industries, enabling more effective transfer of scientific knowledge into practice. 

 

Schéma Návraty (01.04.2018 - 01.04.2019): Predictive modelling of new finctional materials for technological applications

The project focuses on search for novel materials for innovative technologies by means of atomic-scale computational modelling. We will gain new insights into fictionalization of transition metals in form of new inorganic compounds and their attractive solid-state phases. The computational approach will be based on learning algorithms combined with quantum-mechanical Density Functional Theory methods. The project will be realized in two stages. In the first stage, new systems with transition metals will be mapped and their crystal structures characterized. In the second stage, we will shift our attention to physico-chemical properties with the aim to functionalize the new systems for applications in electronics and spintronics.

 

2019

  • DUBECKÝ, František - ZAŤKO, Bohumír - KOLESÁR, Vladimír - KINDL, D. - HUBÍK, Pavel - GOMBIA, Enos - DUBECKÝ, Matúš. Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs. In Applied Surface Science. Vol. 467-468, (2019), s. 1219-1225. ISSN 0169-4332. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85056169728 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.10.164 ; CC: 000451023500139 ; WOS: 000451023500139.
  • STRÉMY, Maximilián - ŠUTOVÁ, Zuzana - PALKOVIČOVÁ, Ľubica - RICHTEROVÁ, Denisa - WIMMEROVÁ, Soňa - ČONKA, Kamil - DROBNÁ, Beata - FÁBELOVÁ, Lucia - JUREČKOVÁ, Dana - JUSKO, Todd A. - TIHÁNYI, Juraj - TRNOVEC, Tomáš. The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region. In Science of the Total Environment. Vol. 651, (2019), s. 2292-2303. ISSN 0048-9697. V databáze: MLJ ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.123 ; SCOPUS: 2-s2.0-85054745159 ; WOS: 000450551600061 ; CC: 000450551600061.

 

2018 (all papers here)

  • ANTUŠEK, Andrej - REPISKÝ, Michal - JASZUNSKI, Michal - JACKOWSKI, Karol - MAKULSKI, Wlodzimierz - MISIAK, Maria. Nuclear magnetic dipole moment of Bi-209 from NMR experiments. In Physical Review A. Vol. 98, iss. 5 (2018), s. 052509(7). ISSN 2469-9926. V databáze: DOI: 10.1103/PhysRevA.98.052509 ; WOS: 000450547000005 ; CC: 000450547000005.
  • DOBROTKA, Andrej - BEZÁK, Pavol - REVALSKI, M. - STRÉMY, Maximilián. Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin? In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 000, 9 November (2018), s. 1-8. ISSN 0035-8711.
  • AYDI, E. - ORIO, M. - BEARDMORE, A.P. - NESS, Jan-Uwe - PAGE, K. L. - KUIN, N. Paul M. - WALTER, F. M. - BUCKLEY, Donald H - MOHAMED, S. - WHITELOCK, P - OSBORNE, Julian. P. - STRADER, J. - CHOMIUK, Laura - DARNLEY, M.J. - DOBROTKA, Andrej - KNIAZEV, A. - MISZALSKI, B. - MYERS, G. - OSPINA, N. - HENZE, M. - STARRFIELD, Sumner - WOODWARD, Charles E. Multiwavelength observations of V407 Lupi (ASASSN-16kt) - a very fast nova erupting in an intermediate polar. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. 480, iss. 1 (2018), s. 572-609. ISSN 0035-8711. V databáze: CC: CCC:000442567900043 ; SCOPUS ; DOI: DOI: 10.1093/mnras/sty1759 ; MLJ ; WOS.

Oblasti aplikácie vyskumu iónových technológií

  • Automobilový priemysel: Nechránené časti v automobilovom a strojárskom priemysle (vstrekovacie trysky, vačkové hriadele, ložiská ventily a iné); Vstrekovanie plastov do foriem (zvyšovanie bezpečnosti pri odstraňovaní súčiastok vytvorených vstrieknutím do formy, ako aj ochrana proti oteru pri vysoko namáhaných častiach formovacích nástrojov);

  • Medicína: Medicínske a biologické aplikácie (protézy z materiálov s pôvodne nedostatočnou oteruvzdornosťou); Stenty“ (endoluminálne cievkové protézy), nanopórové stenty pre dodatočne ovládané dávkovania liekov, biokompatibilné a krvo-kompatibilné materiály, atď., pre modernú medicínu;

  • Strojárstvo: Povrchové nitridovanie nehrdzavejúcich ocelí pomocou iónovej implantácie za účelom vylepšenia ich oteruvzdornosti pri udržaní vysokej koróznej odolnosti; Ochrana proti vysoko teplotnej oxidácii (zliatiny TiAl, turbínové konštrukcie);

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU