Oddelenie simulácie a modelovania

V oblasti priemyselnej automatizácie, zberu a spracovania údajov, elektroniky a mikroelektroniky poskytuje oddelenie podporu ostatným zložkám ústavu i fakulty. Vybavenie centra umožňuje okrem iného vykonávať testy s využitím analógovo-digitálneho simulátora pripojiteľného na reálne zariadenia, priemyselného kamerového systému a ďalších technológií.

Oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • Automatizácia a inžinierstvo riadenia v priemysle
  • Umelá inteligencia, strojové učenie, interakcia človek - robot, robotika
  • Modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných procesov a systémov
  • Big data a získavanie znalostí z výrobných databáz v hierarchickom riadení procesov
  • Matematické modely a reprezentácie (systémy s rýchlou spätnou väzbou)
  • Počítačové videnie a spracovanie obrazu
  • Vývoj softvéru (GIS , telemetrické systémy, Distribuované riadiace systémy)

oddelenie automat 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU