Návštevy

Máj 2022

 • 19.05.2022 sa uskutočnil seminár s názvom Transfer Layer Evolution and Influence of Environment on Friction in HiPIMS W-C(:H) Coatings v podaní doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Leading Researcher at Institute of Materials Research) https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1434
 • 05.05.2022 náš ústav navštívili predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Obchodnej komory z Baia Mare (Rumunsko), navštívili naše vedecko-výskumné pracovisko s tandemovým urýchľovacím systémom 6 MV.

Máj 2022

 • 19.05.2022 sa uskutočnil seminár s názvom Transfer Layer Evolution and Influence of Environment on Friction in HiPIMS W-C(:H) Coatings v podaní doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Leading Researcher at Institute of Materials Research) https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1434
 • 05.05.2022 náš ústav navštívili predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Obchodnej komory z Baia Mare (Rumunsko), navštívili naše vedecko-výskumné pracovisko s tandemovým urýchľovacím systémom 6 MV.

2019

December 2019

 • 05.12.2019 sa uskutočnil seminár s názvom ERA Chair project at Comenius University - Laboratory for Advanced Materials v podaní RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. (Head of the Laboratory for Advanced Materials) https://fns.uniba.sk/en/lam/

November 2019

 • 11.11.2019 -15.11.2019 sa na UVPT uskutočnil v poradí už tretí ESA seminár. Tentokrát bol lídrom Peter Boorman PhD z University of Southampton, ktorý je momentálne na postdoktorandskom pobyte v Prahe na AV ČR. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa a vytvorenie automatizovaných skriptov v rámci softvérovej platformy družice NuSTAR agentúry NASA. Predchádzajúce semináre mali za cieľ XMM-Newton (ESA) a Swift (NASA). 

Júl 2019

 • 02.07.2019 - 05.07.2019 navštivil nás ústav Martin Uhrín EPFL Lausanne (Švajčiarsko). V rámci svojej návštevy hosť navštívil laboratória ústavu, so zástupcami ústavu diskutoval o možnosti spolupráce v oblasti výskumu a svoju prácu predstavil na seminári s názvom Modern approaches to materials modelling: automated high-throughput workflows and machine learning using deep neural networks.
 • V rámci niekoľko mesačného pracovného pobytu u nás na ústave pôsobil Kacper Koterasz CeNT (CENTRE OF NEW TECHNOLOGIES), Warsaw University

Jún 2019

 • 25.06.2019 sa konal seminár Mareka Mihalkoviča z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave s názvom Spontaneous formation of icosahedral quasicrystalfrom the melt in fully realistic atomistic simulation.
 • 04.06.2019 náš ústav navštívil Dr. Ali Farzadi  z Amirkabir Uni of Technology Teherán (Irán). Hosť si prezrel laboratória a zaujímal sa najmä o možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu. 

Máj 2019

 • 27.05.2019-30.05.2019 sa u nás na ústave konal workshop a séria prednášok v rámci projektu ESA. Hlavným hosťom bol Jan-Uwe Ness z ESAC ESA (Španielsko).
 • 17.05.2019 sa uskutočnila exkurzia IBC pre firmu MAHLE zo Skalice. Náš ústav navštívilo 7 manažérov z rôznych oddelení firmy, ktorí si prezreli laboratória ústavu a rokovali s vedením o možnosti prepojenia vysokoškolského vzdelávania s praxou. 
 • 16.05.2019 sa uskutočnilo stretnutie s HZDR INNO (Bjoern Wolf a Roman Boetger). Vedenie ústavu rokovalo s hosťami o možnosti spolupráce v oblasti vedy a výskumu. 

Marec 2019

 • V rámci niekoľko mesačného pracovného pobytu u nás na ústave pôsobili  Mateusz Domański a Marcin Witkowsi z CeNT (CENTRE OF NEW TECHNOLOGIES), Warsaw University. 

Február 2019

 • V rámci Dňa otvorených dverí sme na našom ústave privítali návštevníkov, ktorí sa zaujímali o štúdium na MTF STU. tu
 • 22.02.2019 Dr. Sankari Sampath predstavila svoju oblasť výskumu v prezentácií s názvom Prediction of critical thickness of a precipitate and Influence of alloying elements on the fracture strength of iron – An ab-initio study.
 • 22.02.2019 Bandaru Subrahmanyam (Centre of New Technologies, Warsaw University) v rámci svojej návštevi predstavil svoju prácu na prednáške s názvom Design of new Heusler-type thermoelectric materials: application to Fe2VAl a zaujímal sa o možnosť spolupráce v oblasti vedy a výskumu.

Január 2019

 

2018

November 2018

 • Dňa 7.11.2018 prijal zástupca riaditeľa UVPT  doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. delegáciu vietnamského veľvyslanca v SR, pána Duong Trong Minhatu
 • Dňa 20.11.2018 navštívila naše pracovisko delegácie z Istanbul University (Turecko). V rámci návštevy prebehlo stretnutie so zastúpcami ústavu, na ktorom sa rokovalo o možnosti spolupráce v oblasti vedy a výskumu. Delegácia navštívila laboratória ústavu.
 • Dňa 28.11.2018 predstavila svoju prácu Zita Tokárová z Katedry chemie, Fakulty Prirodnych Vied, UCM. Hosťka navštívila vybrané laboratória a diskutovala o možnosti spolupráce v oblasti výskumu. 

Október 2018

 • Dňa 8.10.2018 predstavili svoju prácu Matej Kosiba a Antónia Vojteková z Ustavu teoretickej fyziky a astrofyziky, Prirodovedecka fakulta, Masarykova Univerzita, Brno. V rámci svojej návštevy rokovali so zastúpcami ústavu o možnosť spolupráce v oblasti výskumu.
 • Dňa 9.10.2018 navštivili náš ústav Mirjana Šilegovič, Nevena Čelič a Kristina Čajko z University of Novi Sad (Srbsko). 
 • Dňa 23.10.2018 nás opäť navštívili zastupcovia z University of Alberta (Edmonton, Kanada). 

September 2018

 • V rámci niekoľko mesačného pracovného pobytu sme u nás na ústave hostili Agnieszku Starobrat a Wojtiecha Wegnera z CeNT (CENTRE OF NEW TECHNOLOGIES), Warsaw University

Júl 2018

 • Dňa 7.7.2018 navštívil naše centrum doc. Ing. David Tuček, Ph.D Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne (Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů). V rámci svojej návštevy rokoval so zastúpcami ústavu o možnosť spolupráce v oblasti vedy a výskumu a navštívil laboratória ústavu. 

Jún 2018

 • Dňa 7.6.2018 navštívila naše pracovisko delegáci z University of Alberta (Edmonton, Kanada). V zastúpení: Renzo Jaramillo Chavez, Maria Otiz, Ahmed Rafig a Stan Karapetrovic.  Hostia sa  zaujímali o  najmä o možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.
 • Dňa 11.6.2018 navštívila naše pracovisko delegáci z Čiech (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská). Zástupcovia univerzity si prezreli centrum a rokoval so zastúpcami ústavu o možnosti spolupráce v oblasti vedy a výskumu. 

Máj 2018

 • Dňa 2.5. 2018 navštívila naše pracovisko delegácie z Akademie Věd České republiky, Ústavu fyziky plazmatu v Prahe (IPP). Návštevy sa zúčastnili zástupcovia IPP – Mgr. Josef Havlíček, Ph.D., Dipl-Ing.  David Šesták a Ing. Viktor Veselovský. tu 

Marec 2018

 • Dňa 1.3.2018 navštívil naše centrum Milos Nenadovic, University of Belgrade, INS Vinča, Laboratory of Atomic Physics, Serbia. V rámci svojej návštevy rokoval so zastúpcami ústavu o možnosť spolupráce v oblasti vedy a výskumu a absolvoval prednášku s názvom An overview of research topics, available equipment and future plans in materials research at INS Vinca Laboratory of Atomic Physics. 
 • Dňa 20. 03. 2018 navštívili našu fakultu v rámci programu Erasmus+ a projektu International Credit Mobility (ICM) prorektor prof. Alexander Gubert a Dr. Sergei Babushkin z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity v ruskom Iževskutu

Február 2018

 • Dňa 9. 2. 2018 sa uskutočnila návšteva delegácie z Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike. Veľvyslanec Christophe Léonzi,  Francois- Xavier Mortreuil- atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu  a Emmanuelle Ivanov-Durand  sa  zaujímali najmä o možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu. tu
 • Dňa 13.2.2018 sa uskutočnila exkurzia 41 študentov z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (garant: RNDr. Bianka Horváthová). tu
 • Dňa 21. 2. 2018 sa uskutočnila návšteva delegácie z University of Alberta, Edmonton, Canada. V zastúpení: Prof. Dr. Stanislav Karapetrovic and Dr. James Hogan. Hostia navšívili laboratória ústavu a diskutovali so zastúpcami ústavu o možnosť spolupráce v oblasti vedy a výskumu.
 • V dňoch od 26.2 do 27.2.2018 navštívili náš ústav Danilo Kisić a Miloš Nenadović Vinča Institute of Nuclear Sciences (Belehrad, Srbsko), s ktorými už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme v oblasti vedy a výskumu.
 • Dňa 28.2.2018 v rámci niekoľkoročnej spolupráce s naším ústavom nas navštívil Vincenzo Antonuccio-Delogu from INAF - Catania Astrophysical Observatory, ITALY. V rámci návštevy navštívil laboratória ústavu a absolvoval prednášku na tému: Thermodynamics of relativistic media.

 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU