O ústave

Ústav výskumu progresívnych technológií (ATRI -Advance Technologies Research Institute) vznikol v roku 2013, ako novovybudovaný ústav Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ústav je taktiež súčasťou a primárnym užívateľom prostriedkov a technológií Univerzitného vedeckého parku CAMBO v Trnave, vybudovaného zo ŠF SR v celkovej hodnote 42 mil. EUR

ATRI je zameraný predovšetkým na materiálové inžinierstvo v oblasti iónových a plazmových technológií, na automatizáciu a informačné a komunikačné technológie ako aj  na oblasti chémie, fyziky a astrofyziky. Okrem toho sa zameriava na medzinárodne integrovaný špičkový výskum, ako základ aplikovaného výskum a prenosu nových technológií do priemyslu, na úzku spoluprácu najmä s regionálnym priemyslom, kde  chcem rozvinúť činnosti podporujúce zavádzanie inovácií do praxe. Popri vzdelávaniu 3. stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti svojho pôsobenia ponúka ATRI aj odbornú výchovu pre pracovníkov priemyselnej praxe, s cieľom podporiť transfer a zavádzanie inovácií v priemysle Slovenska, a zároveň tak podporiť aj ekonomický rast nášho EU regiónu. 

 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU