Oblasti výskumu

Oblasti aplikácie vyskumu iónových technológií

 • Automobilový priemysel: Nechránené časti v automobilovom a strojárskom priemysle (vstrekovacie trysky, vačkové hriadele, ložiská ventily a iné); Vstrekovanie plastov do foriem (zvyšovanie bezpečnosti pri odstraňovaní súčiastok vytvorených vstrieknutím do formy, ako aj ochrana proti oteru pri vysoko namáhaných častiach formovacích nástrojov);

 • Medicína: Medicínske a biologické aplikácie (protézy z materiálov s pôvodne nedostatočnou oteruvzdornosťou); Stenty“ (endoluminálne cievkové protézy), nanopórové stenty pre dodatočne ovládané dávkovania liekov, biokompatibilné a krvo-kompatibilné materiály, atď., pre modernú medicínu;

 • Strojárstvo: Povrchové nitridovanie nehrdzavejúcich ocelí pomocou iónovej implantácie za účelom vylepšenia ich oteruvzdornosti pri udržaní vysokej koróznej odolnosti; Ochrana proti vysoko teplotnej oxidácii (zliatiny TiAl, turbínové konštrukcie);

 • Elektronika: Iónová implantácia povrchov polymérov pre vylepšovanie niektorých vlastností povrchu, ako elektrickej vodivosti, biokompatibility, atď.

 • Iné: Ďalšie možnosti iónovej implantácie v priemysle v oblastiach iných než mikroelektronika, ako napríklad presná mechanika, špeciálne konštrukčné časti drahých hodiniek;

 

Oblasti aplikácie výskumu plazmových technológií

 • Automobilový priemysel: Tribologické povlaky pre motory áut a povrchové úpravy komponentov pre vyššiu účinnosť a nižšiu environmentálnu záťaž.

 • Elektronika: Priehľadné vodivé vrstvy s vylepšenými optickými a elektrickými vlastnosťami.

 • Strojárenský a letecký priemysel: Povrchy s vyššou odolnosťou voči opotrebeniu a tepelnou stabilitou.

 • Biomedicína: Implantáty s vyššou mierou biokompatobility

 

Oblasti výskumu oddelenia fyziky a chémie

 • Vývoj a aplikácie metód spriahnutých klastrov
 • Ab initio výpočty vlastnosti kovových klastrov

 • Presné výpočty NMR vlastnosti molekúl

 • Výpočet hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtová atmosférická chémia

 • Ab initio modelovanie rozhraní povrchov materiálov a vplyv na termodynamické vlastnosti nanovrstiev

 • Rýchle stochastické variácie jasnosti (červený šum) akrečných procesov v interagujúcich dvojhviezdách a aktívnych galaktických jadrách

 • Monte Carlo simulácie červeného šumu a analýzy družicových dát z misií Kepler a XMM-Newton

 

Oblasti aplikácie výskumu oddelenia automatizácie, informatiky a aplikovanej matematiky

 • Priemysel: Simulačné štúdie materiálového toku, výrobných procesov a logistiky, analýza súčasného a plánovaného stavu, podpora pre rozmiestňovanie pracovísk a vytváranie výrobnej dispozície, návrh nového layoutu

 • Automatizácia: Inteligentné robotické systémy, počítačové videnie, strojové učenie, spracovanie obrazu v rôznych oblastiach výskumu. Návrh a analýza algoritmov z oblasti umelej inteligenciie - hlboké neurónové siete.

 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU