Oddelenie chémie a fyziky

Výskum oddelenia fyziky a chémie je zameraný na oblasti: vývoja a aplikácie tzv. "coupled cluster" metódy,  výpočtov vlastností kovových klastrov "ab initio", presných výpočtov molekulárnych NMR vlastností vrátane relativistických a solvatačných efektov, výpočetov hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtov atmosferickej chémia, modelovania materiálových rozhraní a ich vplyv na termodynamické vlastnosti nano-vrstiev, rýchlych stochastických variácií jasnosti "červený šum" akréčnych procesov v dvojhviezdach a aktívnych galaktických jadrách, Monte carlo simulácie červeného šumu a analýza družicových dát misií Kepler a XMM-Newton.

V rámci aplikovaného výskumu pre priemysel boli doteraz v rámcii oddelenie riešené problémy v oblasti vývoja softvéru pre modelovanie magnetických polí v okolí cievok v elektromagnetických relé (Hengstler/ Danaher) a v oblasti dizajnovania a optmalizácie vysokovýkonných ultrazvukových vysielačov ( Kraintek).

Oddelenie využíva výpočtové zdroje HPC klastra Slovenskej technickej Univerzity a Slovenskej akadémie vied.

Oddelenie spolupracuje s viacerými Univerzitami a výskumnými centrami vo sevete ako napr.: Oddelenie astronómie Kyótskej univerzity, Japonsko; Ústav organickej chémie, Poľská akadémia vied; EMPA, Švajčiarske federálne laboratóriá pre materiálový výskum a technológie, Dubendorf, Švajčiarsko; ESAC, Európska vesmírna agentúra (ESA), Madrid, Španielsko; Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Francúzsko; GSMA, Reimská Univerzita Champagne-Ardenne, Reims, Francúzsko.

 

Photo: esa.int, kepler.nasa.gov

 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU