Úvod

Iónové a plazmové technológie

ionPracovisko vybavené špičkovými technológiami na modifikáciu a analýzu povrchových, podpovrchových a tenkých vrstiev tuhých látok s využitím pôsobenia urýchlených iónov a plazmy...

Chémia a fyzika

fyzikaVýskum v oblastiach: "coupled cluster" metóda, vlastnosti kovových klastrov "ab initio", molekulárne NMR vlastnosti, hyperplochy potenciálnej energie pre teoretickú IR spektroskopiu, atmosférická chémia, modelovanie materiálových rozhraní a ich vplyv na termodynamické vlastnosti nano-vrstiev, ...
aiaVýskum v oblastiach: Priemyselná automatizácia, zber a spracovanie údajov, elektronika a mikroelektronika, simulácia, modelovanie, strojové videnie, vývoj softvéru, Big data, umelá inteligencia, ...

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU